ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВОТЛУМАЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ